Professionele Bijles in Doornspijk

Bij ‘t Bijschooltje kun u kiezen voor reguliere bijles of remedial teaching.  Het verschil tussen bijles of remedial teaching is de benadering.
Bijles is gericht op de lesstof en remedial teaching op wat een kind nodig heeft om vooruitgang te boeken. Als voor uw kind een duwtje in de rug voldoende is, dan kan er voor bijles gekozen worden. Zijn de leerproblemen hardnekkiger of wilt u weten waar de hiaten zitten?
Kies dan voor remedial teaching. Ook kunt u bij mij ook terecht voor specifieke problemen op het gebied van lezen en spelling. 

calculator-hand-drawn

Rekenen

abc-educational-hand-drawn-cubes

(Werkwoord-) Spelling

book-opened-outlined-hand-drawn-tool

Lezen

opened-book-with-a-magnifier

Begrijpend lezen

Tip: Ben je op zoek naar bijles voor een ander vak? Stuur een berichtje voor meer informatie.

abc-on-whiteboard

Reguliere Bijles |

Bijles is een herhaling van lesstof die op school al eerder aangeboden is. Dit is voor kinderen die moeite hebben met een bepaald onderdeel van rekenen, begrijpend lezen, taal of spelling. Ze hebben de stof niet goed genoeg begrepen, omdat het tempo in de les te hoog ligt, omdat ze de uitleg van de leerkracht niet begrijpen of omdat er niet genoeg geoefend is. In de les wordt de stof nogmaals rustig doorgenomen.

Kosten Reguliere Bijles

5 lessen: €38,- per les (in duo’s €28,- p.p. per les)
10 lessen: €36,- per les (in duo’s €26,- p.p. per les) 

abacus-hand-drawn-tool

Remedial Teaching |

Bij remedial teaching ligt de focus op het vinden en aanpakken hiaten in de leerstof. Door middel van toetsen bekijk ik waar de hiaten liggen. Dit kan zowel op reken- als op spellinggebied. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt en ga ik op zoek naar materiaal dat aansluit op de behoeften van de leerling. 
Hierbij werk ik in blokken van 10 lessen.

Kosten Remedial Training

10 lessen van 1 uur: €38,- per les (Inclusief materialen).

Voor het analyseren van het onderzoek en het opstellen van een plan wordt 35 euro gerekend.

professor-teaching

Specifieke lees- en/of spellingproblemen |

Taal in Blokjes is voor kinderen die moeite hebben met spelling en/of lezen. Kinderen met dyslexie zijn erg gebaat bij deze methode.
Deze wetenschappelijk bewezen methode zorgt voor een stevig fundament, waarop elke methode (op school) door kan bouwen.

De methode maakt gebruik van klankregels en kleuren. Deze komen terug in al het materiaal, waaronder: leeskwartet, klankbingo, werkboeken en leesbladen. Er wordt in korte tijd resultaat gezien waardoor kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.

Ik voer een eenmalig onderzoek uit (Pi-dictee, 60 minuten) Vervolgens stel ik een handelingsplan op en gaan we aan de slag. 

De wekelijkse sessies van 60 minuten zullen zorgen voor resultaat en meer (lees)plezier.

Kosten Specialistische trainingen

Training: €50,- per uur
Werkboekje: €4,50

Individuele aandacht

Individuele bijles van een ervaren, gediplomeerde docent is een hele effectieve manier van leren. Uw kind krijgt individuele aandacht op maat, voor specifieke leerproblemen/ -achterstanden. Dit in een rustige omgeving en na schooltijd, het gaat dus niet ten koste van een ander vak. De hiaten die zijn opgelopen kunnen op deze manier effectief gedicht worden. Een mooi bijkomend effect van deze individuele lessen zijn de succeservaringen die leiden tot meer leermotivatie.